GIM | Gevel Informatie Model

In het Gevel Informatie Model wordt rauw opnamemateriaal verwerkt tot nauwkeurige geveltekeningen vol bruikbare informatie. Tijdens periodieke bezoeken nemen onze tekenaars het woningbestand op. Op kantoor werken zij dit uit tot een volledig model. Hierdoor zijn de gegevens nauwkeurig, actueel en duurzaam. Want als GIM eenmaal voltooid is, zijn handmatige opnames en huisbezoeken overbodig.

klsjdajsdhaksjdhasj
klsjdajsdhaksjdhasj

Bij opname van het woningbezit gebruiken wij fototechniek. Vervolgens corrigeren we het beeldmateriaal op perspectief en integreren het in de software. Dankzij deze methode meten we snel, accuraat en baseren we de modellen op actuele gegevens.

Bekijk in 1 minuut hoe pragmatisch onze software is opgebouwd. In korte tijd ontstaan Gevel Informatie Modellen die direct bruikbaar zijn voor het vastgoedbeheer.

klsjdajsdhaksjdhasj

MJOP & Aanbesteden

Incorrecte of verouderde hoeveelheden zijn een terugkomend probleem voor veel vastgoedbeheerders. Onjuiste data kan leiden tot scheve onderhoudsbegrotingen en uiteenlopende kosten tijdens planmatig onderhoud. Het Gevel Informatie Model maakt hier een einde aan. Onze informatiemodellen bestaan uit alle gevelonderdelen en -elementen, zodat u exact weet wat er ter plaatse is. Dit levert scherpere aanbestedingen en een betere samenwerking tussen vastgoedbeheerder en onderhoudspartij op.

Volledig

klsjdajsdhaksjdhasj

Data is alleen bruikbaar als deze volledig is. Wij nemen daarom alle woningen en gevelobjecten op. De classificatie van de gevelobjecten is gebaseerd op de NL-sfB-codering.

Open standaard

klsjdajsdhaksjdhasj

Gevelhoeveelheden zijn op adres- en complexniveau te exporteren naar diverse open-standaard bestandsformaten. Dit maakt GIM geschikt om MJOP softwarepakketten te vullen. Onze ontwikkelaars maken voor ieder softwarepakket een geschikte koppeling, opdat u niets hoeft in te kloppen.

Altijd online

klsjdajsdhaksjdhasj

Oplevering van GIM gebeurt met behulp van onze clouddienst CoencadCloud waardoor data altijd toegankelijk en up-to-date is. Dit biedt woningcorporaties tevens de mogelijkheid om aanbestedingen via de cloud te laten verlopen.

klsjdajsdhaksjdhasj

Digitale inspectie

Ervaring leert dat vastgoedinspectie vaak lastig te specificeren is. Daarom hebben we in samenwerking met woningcorporaties en onderhoudsbedrijven het inspectiepakket WoningBeheer ontwikkeld. Inmiddels heeft onze partner Gilde Software al meer dan 30 onderhoudsbedrijven voorzien van deze applicatie.
Met WoningBeheer kunnen onderhoudsbedrijven vastgoed op locatie inspecteren aan de hand van digitale geveltekeningen. De inspecteur geeft exact aan welke elementen toe zijn aan vervanging of verzorging. Het systeem berekent daarna de correcte hoeveelheden. Hierdoor is begroting en uitvoering van onderhoud transparanter, nauwkeuriger en sneller.

Duidelijkheid in onderhoud

klsjdajsdhaksjdhasj

De module is bruikbaar voor zowel houtrotinventarisatie als 100% opname.

Automatische totaalstaten

klsjdajsdhaksjdhasj

Door automatisch totaalstaten te generen van de inspectie bevindingen bespaart u tijd en minimaliseert u de kans op fouten.

Eigen inspectiesymbolen

klsjdajsdhaksjdhasj

De symbolenset is naar eigen wens in te richten. Zo sluiten de inspectiesymbolen naadloos aan op uw werkzaamheden.

Onze inspectiemodule is praktisch en overzichtelijk. Al meer dan 30 onderhoudsbedrijven zetten deze module in om woningen digitaal te inspecteren.

klsjdajsdhaksjdhasj

EPA

Woningen zijn bij wet verplicht te beschikken over een energielabel. Dit label wordt tijdens een EPA-opname bepaald aan de hand van vele factoren, waaronder oppervlaktes van de gevel, ramen en deuren. In GIM zijn oppervlaktes, ramen en deuren automatisch berekend, waardoor de EPA-adviseur sneller klaar is met de opname en de bewoner veel korter wordt gestoord.

Razendsnel een EPA-label

klsjdajsdhaksjdhasj

Door samenwerking met EPA-adviseurs kost de opname en de invoer veel minder tijd en is minder foutgevoelig, waardoor energielabels sneller en accuraat worden bepaald.

Automatisch oppervlaktes

klsjdajsdhaksjdhasj

EPA-adviseur hoeft op locatie geen maatvoeringen op te nemen en bespaart tijd op kantoor met het uitzoekwerk van tekeningen.

Combineer en bespaar

klsjdajsdhaksjdhasj

Voor de volledigheid zijn oppervlaktes volgens NEN 2580 essentieel voor een EPA-label. Dit bieden wij aan in ons Plattegrond Informatie Model.

klsjdajsdhaksjdhasj

Beheer GIM

Door onze pragmatische manier van aanpak zijn de informatiemodellen gericht op toekomstig gebruik. Data is immers alleen waardevol wanneer deze in de toekomst ook bruikbaar is. Met behulp van slimme software en registratie is het mogelijk om snel en gemakkelijk wijzigingen door te voeren in het altijd veranderlijke woningbestand. U heeft de keuze om het beheer zelf uit te voeren, door ons, of iedere andere wenselijke partij omdat wij werken met open data.

Bekijk in 1 minuut hoe gemakkelijk een verkochte woning verwijderd wordt uit het complex. Automatisch worden dan de hoeveelheden toebehorend aan de specifieke woning verwijderd. Het model van de woning blijft aanwezig in de database, mocht deze in de toekomst weer worden teruggekocht.

Wilt u meer weten?

Of bel naar 0161-230618